لیست قیمت راهبند

لیست قیمت راهبند

لیست قیمت راهبند

قیمت راهبند پارکینگ

قیمت راهبند پارکینگ فک – ویتو – بی اف تی – لایف – زومر – نایس – فادینی – فراز – پروتکو - سیماران – تک نما – محک – یوروماتیک – راجر – جی آر – بارزانته – یوتاب – گوچی – بتا – بنینکا – جنیوس – سها – برنارد – اریکسون – نایس – کامه - فادینی – sea – راهبند بولارد – راهبند زنجیری تائو

قیمت راهبند پارکینگ ( قیمت راه بند barrier قیمت راهبند برقی - قیمت راهبند خودرو )

قیمت راهبند برقی ( راهبند خودرو راهبند پارکینگ )را با نازل ترینقیمت راهبند برقی ( راهبند خودرو راهبند پارکینگ )از ما بخواهید .

قیمت راهبند پارکینگ( راه بند ) - قیمتراهبند ( راه بند ) خودرو, قیمتراهبند, قیمت راهبند برقی

قیمت راهبند پارکینگ ( راه بند ) خودروفک, قیمت راهبند برقی ,ویتو,بی اف تی,لایف,زومر,نایس,فادینی,فراز,پروتکو-سیماران,تک نما,محک,یوروماتیک,راجر,جی آر,بارزانته,یوتاب,گوچی,بتا,بنینکا,جنیوس,سها,برنارد,اریکسون,نایس,کامه-فادینی,sea,راه بند بولارد,راهبند زنجیری تائو 

02166562745-09303851671-02188924131

ردیف شرح کالا

قیمت

واحد

ریال )

راهبند ایرانی
1

راه بند ایرانی 6متری بتا

همراه بوم تلسکوپی و پایه انتهایی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی

25850000
2

راه بند ایرانی 5متری بتا دولوکس

فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد محدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

22500000
3

راه بند ایرانی 5متری بازو شکسته تاشو

همراه بوم تلسکوپی و پایه انتهایی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری بازوشکسته تاشو زاویه 90 درجه_بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی-تردد نامحدود

27000000
راهبند کنترل تردد نایس
4

راه بند کنترل ترددنایس nice ویل WIL4 4 متری,

 تردد نامحدود حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 4متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ بازو 4 متری ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

33000000
5

راهبند کنترل ترددنایس nice مدل سیگنو SIGNO4

عرض 4 متر , تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 4متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ بازو 4متری _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

34000000
6

راهبند کنترل تردد نایس nice

مدلWIL6 نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

40000000
7

راهبند کنترل تردد نایس nice مدل SIGNO6بازو  

متر , تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

41000000
راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا
8

RBLO4METR12V DC24راهبند پارکینگ تائو مدل ولتDC4 متری 

برای نصب تا عرض 4 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات : تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش: آنتن ,ریموت 

34150000
9

راه بند اتوماتیک تائو tau6 متریCITY6METER12V DC24 ولتDC

برای نصب تا عرض6 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات :تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش:آنتن ,ریموت

40350000
راهبند اتوماتیک لایف ایتالیا
10

اتوماتیک لایف life 5 متری ایتالیا

مجهز به سیستم انکودر جهت ایمنی در برخورد با ماشین مدلSU424 الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

37250000
راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا
11

قیمت راهبند وی تو پارکینگ V2 6 متری ایتالیا

مدل فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54 تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

42500000
راه بند اتوماتیک بولارد سه آ sea
12

راهبند اتوماتیکsea مدل verg24 فول الکترو مکانیک

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 24 ولت _بازو 5 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده Ip 54تابلو و تجهیزات IP 66 و شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود

39000000
13

راهبند اتوماتیک  sea   مدل  velaspeed    فول الکترو هیدرولیک 

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 220 ولت _بازو 3 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات وip 66 شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود

39000000
14

راه بند پارکینگ sea مدلsprint   فول الکترو هیدرولیک

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 220  ولت _بازو 5 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده 54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود

49000000
15

راهبند اتوماتیک Sea مدل vel land فول الکترو هیدرولیک

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 220  ولت _بازو 6  متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و 66 شامل دستگاه و بازویی ترددنامحدود ip

53000000
16

راهبند اتوماتیک ستونی بولارد bull sea ایتالیا

الکترو هیدرولیک مقاوم دربرابر وسیله نقلیه تا وزن 8 تن با سرعت 100 کیلومتر قطر 275 میلیمتر و ارتفاع 650 میلیمتر

73000000
17

راهبند اتوماتیک ستونی بولارد فک الکترو هیدرولیک

مقاوم دربرابر وسیله نقلیه تا وزن 8 تن با سرعت 100 کیلومتر قطر 275 میلیمتر و ارتفاع 1.30

191500000
راهبند اتوماتیک فک ایتالیا
18 اتوماتیک 5متری فک facc ایتالیا مدل 615

الکترو هیدرولیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد35 دفعه درساعت قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

45500000
19

راه بند پارکینگ 5متری Facc فک ایتالیا مدل B680H

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _ ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACKup وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

موجودنیست
20

راه بند پارکینگ 5متری facc فکّ ایتالیا مدل B680H

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _ ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACKup وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

موجودنیست
21

راه بند اتوماتیک فک facc هشت 8 متری ایتالیا

هیدرولیک 620الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت - بازو 2.80متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

82800000
راه بند اتوماتیک فادینی
22

پکیج کامل راهبند ستونی FADINIایتالیا مدل TALOS

شامل: موتور، میله،  1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

142500000
23

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدلBARRI88 با اهرم 4متری

شامل: موتور، میله،  1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

58500000
24

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدل  BAYT980 با اهرم 4متری

شامل: موتور، میله، 1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

81000000
25

پکیجکاملFADINIایتالیامدلBAYT980بااهرم6 متری

شامل: موتور، میله، 1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

91500000
راهبند beninca
26 پکیج کامل راهبند BENINCA ایتالیا مدلEV-500 39500000
27 پکیج کامل راه بند BENINCA ایتالیا مدلEV-5 42500000
28 پارکینگ بند BENINCA ایتالیا مدل VE.SOR 12500000
راهبند کنترل تردد کامه CAME
29 راه بند 4 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- بوم 4 متری - دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل- یک عدد فنر

تماس بگیرید
30

راهبند کامهCAME

راهبند 4 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین - بوم 4 متری - یک عدد نر - کی سوئیچ

تماس بگیرید
31

راه بند 6 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین - بوم 6 متری - یک عددفنر- کی سوئیچ - پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید
32

راهبند 6 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- بوم 6 متری - دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل - یک عدد فنر - پایه نگهدرانده ی بوم

تماس بگیرید
33

راهبند 8 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین - دو عددبوم 4 متری - یک عددفنر - کی سوئیچ - پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید
34

راهبند 8 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- دو عدد بوم 4 متری - دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور - کاور فتوسل - فتوسل - دو عدد فنر - پایه نگهدرانده ی بوم - مفصل وسط بوم

تماس بگیرید
35

  راهبندزنجیری -8متری

مدل : Cat-x  

(Came-italy(220v

کابین اصلی - پایه نگهدارنده - زنجیر 8 متری - کی سوئیچ

تماس بگیرید
36

  راهبندزنجیری 16متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(220v

کابین اصلی - پایه نگهدارنده - زنجیر 8 متری - کی سوئیچ

تماس بگیرید
37

  راهبندزنجیری -8متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(24v

کابین اصلی - پایه نگهدارنده - زنجیر 8 متری - کی سوئیچ

تماس بگیرید
38

  راهبند زنجیری 16متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(24v

کابین اصلی - پایه نگهدارنده - زنجیر 16 متری - کی سوئیچ

تماس بگیرید
قیمت راهبند

تعمیر راهبند

قیمت راهبند خودرو

قیمت راهبند پارکینگ

سایت های مشابه راه بند: راه بند , قائم دٌر- وبلاگ قائم الکترونیک ماهان

برچسب ها : تعمیر راه بند , نصب راه بند , راه بند , قیمت راهبند پارکینگ در تبریز , نصب ( راه بند ) خودرو فک در ارومیه , قیمت راهبند برقی در اردبیل , اعزام نصاب وی تو در سنندج , خدمات پس از فروش بی اف تی در زنجان , نصب لایف در قزوین , فروش زومر در رشت , نایس , فادینی , فراز , پروتکو , اجرا و نصب سیماران در تهران , خدمات پس از فروش تک نما در ساری , نصاب محک در سمنان , تعمیر یوروماتیک در گرگان , راجر , جی آر , بارزانته , یوتاب , گوچی, بتا , بنینکا , جنیوس , سها , قیمت راهبند بازویی در بجنورد , نصب راهبند پارکینگ های عمومی در مشهد , راهبند عوارضی , تعمیرات راهبند ایستگاه های قطار در بیرجند , اجرای راهبند فرودگاه در کرمان , راهبند اماکن تجاری , تعمیر راهبند آپارتمان ها در یزد , راهبند , اتوماتیک , پارکینگ , برقی , قیمت راهبند , برقی هوشمند , لایف , خودرو , راهبند خودرو پارکینگ , بازویی راهبند , ستونی , فروش , نصب , 615 , راه بند کنترل تردد خودرو , سیستم های راهبند خودرو , خودرو ایتالیایی , گیت خودرو , گیت کارت خوان خودرو , پارکینگ هوشمند , پارکینگ مکانیزه , خودرو هوشمند , ارزان , پر تردد barrier , راهبند ایرانی , کامه CAME , فادینی fadini , فک facc , لایف life ایتالیا , ویتو v2 , راهبند پارکینگ تائو , راهبند اتوماتیک , راهبند پارکینگ , قیمت راهبند پارکینگ , اتوماسیون پارکینگ و راهبند , راهبند کنترل تردد , برنارد , نصب , نایس , تعمیر کامه , فادینی , تعمیرات sea , راهبند بولارد , راهبند زنجیری تائو , راهبند پارکینگ ایرانی , راهبند ایرانی , راهبند پارکینگ کنترل تردد نایس , nice مدل سیگنو , nice مدل WIL6 نامحدود , راه بند پارکینگ اتوماتیک تائو , لایف life ایتالیا , راه بند ویتو پارکینگ 6متری V2 ایتالیا , راهبند اتوماتیک ستونی بولارد bull sea ایتالیا , اتوماتیک 5متری فک facc ایتالیا , راه بند پارکینگ 5متری فک facc ایتالیا , فادینی fadini , نصب راهبند کنترل تردد 4 متری کمه CAME ایتالیا , تعمیر راهبند کامه CAME , تعمیرات پارکینگ کامه کنترل تردد خودرو , اتوماتیک 6متری کینگ KING ایتالیا , راهبند کینگ KING آستانه اشرفیه , قیمت راهبند پارکینگ , قیمت راهبند پارکینگ قائم دٌر , قیمت راهبند پارکینگ قیمت مناسب

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد تا از آخرین اخبار مطلع شویدنمایید .

تماس با ما

اطلاعات تماس شرکت قائم الکترونیک ماهان

  • شماره تماس : 02166128847- 02166562745

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...