محصولات ویژه اصلی

تجهیزات فعال شبکه

تجهیزات فعال شبکه (ACTIVE)

  • سوییچ

              سوییچ ها همان قلب تپنده شبکه های Starیا ستاره ای هستند که وظیفه انتقال ترافیک را بر عهده دارند . سوییچ ها در انواع قابل نصب در رک یا غیر قابل نصب

در رک و قابل مدیریت کردن یا غیر قابل مدیریت تقسیم بندی می شوند .

 

روتر(مسیر یاب)

 

 مسیر یاب ها به عنوان ادواتی که در لایه 3 شبکه کار می کنند ، وظیفه ایجاد ارتباط بین شبکه های مختلف را بر عهده دارند .

 

 Media Converter

 

 ابزاری برای تبدیل رسانه های مختلف به یکدیگر ، مثلا وقتی یک طرف ارتباط با کابل مسی و طرف دیگر از فیبر نوری استفاده می کند ، یکی از این تجهیزات می تواند در میان راه قرار گیرد و ارتباط دو رسانه مختلف را برقرار نماید .

 

 صاعقه گیر

 

 قطعه ای در شبکه های بی سیم برای جلوگیری از آسیب های وارده به تجهیزات شبکه . به آن گاهی برق گیر نیزمی گویند .

 

 سرور تیغه ای

 کامپیوترهای سرور را می توان در انواع تیغه های (Blade) که مناسب نصب در رک هستند تهیه نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

سرور

 سرورها در انواع مختلف ، سرویسهای گوناگون را به کاربران ارائه می دهند . 

 Access Point(AP)

 نقطه دسترسی یا APکه مشابه سوییچ و گاهی اوقات روتر در شبکه های بی سیم عمل می کند .

 

  • فایروال

 

 دیواره های آتش محافظت کننده شبکه ها از حملات ویروسی ، نفوذ گران و کرم های آسیب رسان .

 

  • کارت شبکه بی سیم

 

 نمونه کارت شبکه ای که در شبکه های بی سیم مورد استفاده قرار می گیرد .